Általános Szerződési Feltételek

Általános szerződési feltételek

A jelen Általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák a Pethő Réka egyéni vállalkozó ( továbbiakban Szolgáltató) által üzemeltetett https://lakberendezesikonferencia.vintage-piac.hu weboldal használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket.
Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A weboldal működésével, konferencia-jegy vásárlás folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.
Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalról: https://lakberendezesikonferencia.vintage-piac.hu

1. A  Szolgáltató adatai
Szolgáltató neve: Pethő Réka egyéni vállalkozó
Székhelye és levelezési címe: 1212 Budapest, Kikötő u. 2.
Ügyfélszolgálat e-mail címe: info@vintage-piac.hu
Ügyfélszolgálat telefonszáma: 06-30-434-0994
Adószáma: 67172119243
Nyilvántartási szám: 43860409
A tárhely-szolgáltató neve: DiMa.hu Kft
címe, e-mail címe:  4026 Debrecen Honvéd u 1/A 1/1, info@dima.hu
Vevőszolgálat nyitvatartása:
Hétfőtől – péntekig:  09:00-16:00
Szombat, vasárnap és ünnepnapokon: zárva

2. Általános tudnivalók, Felek közötti szerződés létrejötte

2.1. Jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, mely a Szolgáltató által fenntartott  https://lakberendezesikonferencia.vintage-piac.hu weboldalon található elektronikus áruházon keresztül történik. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire.
2.2. A Weboldalon történő vásárlás az elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.
2.3. A Weboldal szolgáltatásait bárki igénybe veheti, aki elfogadja jelen üzletszabályzatot és ezt magára nézve kötelező jellegűnek veszi.
2.4. A megrendelés leadása csak az ÁSZF elfogadásával lehetséges. Az elküldött rendelés szerződésnek minősül, és fizetési kötelezettséget von maga után.
2.5. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.
2.6. A jelen Szabályzat 2020. február hó 1. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalon közzéteszi. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.
2.7. A belépőjegy megvásárlásával a résztvevők hozzájárulnak, hogy róluk fotó, videó felvételek készüljenek az esemény helyszínén az esemény ideje alatt, melyeket Szolgáltató szabadon felhasználhat, megoszthat weboldalon, közösségi média felületeken.
2.8. Az eseményeken a programváltozás jogát fenntartjuk.

3. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

3.1. Weboldalunkon lakberendezési konferenciára érvényes belépőjegy vásárolható meg. A megjelenített eseményekre a belépőjegy kizárólag online rendelhető meg, egyéb forrásból származó belépő felmutatása esetén a beengedés megtagadására a jogot fenntartjuk. A megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát.
3.2. A weboldalon Szolgáltató részletesen feltünteti a belépőjegy által magában foglalt szolgáltatások körét.
3.3. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.

4. A rendelés menete

Oldalunkon lehetőség van különböző belépőjegy konstrukciók közül választani, melyek az esemény jegyvásárlási adatlapján történő kiválasztást követően Kosárba kerülnek. Az oldal tetején, jobb oldalon, a Kosár gombra kattintva megtalálható a vásárlás során kosárba helyezett belépőjegyek, valamint a számla végösszege. Itt leellenőrizhető a rendelés helyessége, különös tekintettel az árakra és a mennyiségekre, melyek igény szerint módosíthatók, javíthatók is. A kosár automatikusan kiszámítja a rendelés végösszegét.
4.1. A rendelés elküldése
Ha megfelelő a kosárban elhelyezett termékek mennyisége, a vásárló leellenőrizte a végösszeget, és úgy dönt, hogy meg szeretné vásárolni őket, akkor a “Pénztár” gombra kell kattintani. Ekkor meg kell adni a vásárláshoz szükséges adatokat: a számlázási címet. Ha a vásárló egyetért a megrendelés tartalmával, akkor az elküldéséhez a „Megrendelés” gombra kell kattintani.
4.2. A rendelések feldolgozása
A rendelésről automata visszaigazolást küldünk, amely a megvásárolt belépőjegyeket is tartalmazza. A vásárláshoz tartozó számlát a vásárlást követően 1-4 napon belül a megadott e-mail címre elküldjük.

5. Fizetési lehetőségek, szállítási módok

Weboldalunkon bankkártyás fizetésre van lehetőség.

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

5.1.Amennyiben a weboldalon hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.
5.2. Megrendelés módosítása, törlése: a megvásárolt belépőjegyek visszaváltására nincs lehetőség.
5.3. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét önhibájából nem teljesíti, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni.

6. Panaszkezelés

A fogyasztó a nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos panaszát az alábbi elérhetőségeken nyújthatja be:
Pethő Réka
Postán: 1212 Budapest, Kikötő u.2.
E-mailben: info@vintage-piac.hu
Telefonon: 06-30-434-0994
A szóbeli panaszt a lehetőségekhez mérten és ha a panasz jellege megengedi, azonnal megvizsgáljuk, és szükség szerint orvosoljuk. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontunkról haladéktalanul jegyzőkönyvet veszünk fel, melynek másolati példányát
• személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadjuk,
• telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldjük, egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan járunk el.
A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt egyedi azonosítószámmal látjuk el, melyet az ügyféllel is közlünk.
Az írásban benyújtott panaszokat Pethő Réka EV. kivizsgálja és 30 napon belül érdemben megválaszolja.
A szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy igényeiket, vitás kérdéseiket békés úton, megegyezéssel rendezik. A felek jogviszonyára a magyar jog irányadó, jogvita esetén a magyar állam bíróságai az illetékesek. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: http://jarasinfo.gov.hu/. A Fogyasztó és Pethő Réka Egyéni Vállalkozó közötti vitás ügyek bíróságon kívüli rendezéséhez a Fogyasztó a lakó- vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testülethez is fordulhat (Budapesti Békéltető Testület: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.) (Lásd: Fgytv.).